Logo granuja

Telefon: +420 603 584 177

GRANUJA@EMAIL.CZ


Obchodní podmínky

Půjčovna
Půjčujeme party stany a profi stany, elektro příslušenství (prodlužovačky, redukce, osvětlení), drobný inventář (příbory a nádobí), elektrospotřebiče (lednice, panini grily, pizza trouby, palačinkovače a další), grily na dřevěné uhlí, pivní sety a výčepní zařízení (pípy a veškeré příslušenství). Pokud v naší nabídce nenajdete vámi požadované vybavení, neváhejte nás kontaktovat a my se je pokusíme pro Vás zajistit.

Předání a doprava
Věci z půjčovny je možné vyzvednout na Praze 4 – Modřanech nebo na Praze 6 – Strahově. Pokud nemáte zajištěnou přepravu, vybavení Vám na místo vaší akce dovezeme. V takovém případě si za dopravu vypůjčeného vybavení připlatíte podle vzdálenosti – 15 Kč za kilometr.

Obchodní podmínky
Tyto obchodní podmínky upravují základní pravidla pro pronajímání předmětů.

1.Při zapůjčení předmětů předloží nájemce platný průkaz totožnosti /občanský průkaz, řidičský průkaz nebo cestovní pas/. Je-li nájemcem právnická osoba, je její zástupce povinen předložit doklad totožnosti, ŽL, výpis z obchodního rejstříku.
2.Veškeré vypůjčené vybavení zůstává majetkem půjčovny a nájemce je za ně zodpovědný po celou výpůjční dobu.
3.Při převzetí a zaplacení vratné kauce pronajatých věcí se vystaví smlouva o zápůjčce, viz níže.
4.Nájemce je povinen zaplatit za nájem předmětů a to za každý započatý den /24 hod/ při vrácení zapůjčených předmětů. Při překročení lhůty navrácení zboží je pronajimatel oprávněn účtovat každý započatý den jako další zápujčku na 24 hodin Základní ceny půjčovného jsou stanoveny v ceníku.
5.Pronajímatel se zavazuje přenechat nájemci pronajaté věci ve stavu způsobilém k účelu a nájemce se zavazuje, že půjčené předměty budou použity výhradně k účelům ke kterým jsou určeny a nebude na nich prováděna žádná úprava.
6.V případě ztráty nebo poškození je nájemce povinen uhradit zapůjčené předměty v plné hodnotě. Pokud bude zapůjčená věc poškozena je nájemce povinen uhradit v plné výši náklady spojené s opravou.
7.Zapůjčené předměty se vrací umyté. Při vrácení znečištěných předmětů bude účtováno navíc 50% z ceny zápůjčky
8.Za bezpečnost práce se zapůjčeným vybavením nebo zařízením zodpovídá výhradně nájemce. Pronajimatel nezodpovídá za žádné škody či újmy způsobené používáním zapůjčeného zařízení.


Nájemce potvrzuje, že před uzavřením nájemní smlouvy byl seznámen s těmito obchodními podmínkami a souhlasí s výše uvedeným.